afvalmanagement

Van afval naar grondstof, omgekeerd inzamelen, afval = voedsel en de laatste die ik hoorde is afval = logistiek. Allemaal termen die eigenlijk zeggen dat we slimmer/anders om moeten gaan met onze grondstoffen. Welk gedrag hoort bij dat anders/slimmer omgaan? Wat verwachten we van consumenten/burgers/ondernemers? De sleutel ligt naar mijn idee in het minimaliseren van 'gedoe'. Dus niet verwachten van mensen dat ze gaan lopen met verschillende afvalstromen, dat ze schaarse ruimte in huis of in hun bedrijf gaan opofferen aan opslag. Laat staan als hier de kans bestaat op 'nare luchtjes'.
Zeker in hoogbouw is hier nog een weg te gaan. Met deze weg hou ik me graag bezig.
 
Op het gebied van afvalmanagement zijn dit de projecten waar ik aan werk / gewerkt heb:
* Detachering NVRD: ontwikkelen kennisproducten voor uitvoeringsprogramma 'Van Afval Naar Grondstof': training omgekeerd inzamelen en training diftar, Werkplaats Keukenafval en kennisdeling omgekeerd inzamelen gemeente Arnhem (juli 2015 - heden)
* Grondstof tot nadenken: naar een afvalloos Buiksloterham. Waar liggen kansen en hoe gaan we beginnen? (oktober 2015 - juni 2016)
* Grondstoffenbeleid Haarlemmermeer: ambitieuze doelstellingen realiseren met bewonersparticipatie - in samenwerking met onsburo - (januari 2015 - oktober 2015)
* MIJNwijk: op een andere manier afvalinzameling organiseren in een wijk. Samen met Lentekracht heb ik een concept ontwikkeld waarin sociale cohesie, afvalinzameling en wijkeconomie samengaan. Volkshuisvesting Arnhem heeft dit concept omarmd, verder ontwikkeld en past het op dit moment toe. (najaar 2014 - heden)
* Benchmark Gemeente Schoon: in opdracht van de NVRD mee uitvoeren van een benchmark waarin gemeenten op het gebied van straatreiniging en aanpak zwerfafval met elkaar vergeleken worden (2014, april 2015 - heden)

(Gemeentelijk) afvalbeleid

koos biedt ondersteuning bij afvalbeleidstrajecten, afvalinzameling

Het nieuwe inzamelen

Ervaring met omgekeerd inzamelen en nieuwe concepten waarin afvalinzameling onderdeel is van de 'wijkeconomie'.

Adresgegevens

  • p/a De Smeltkroes
    Waalbandijk 16 - unit 30
    6541 AJ  NIJMEGEN

     

Contact

  • 06 513 96 369
  • koos(at)koosvandael.nl

Volg mij

linkedin