Afvalmanagement

Van afval naar grondstof, omgekeerd inzamelen, afval = voedsel, afval bestaat niet, afval = logistiek. Allemaal termen die eigenlijk willen zeggen dat we slimmer/anders om moeten gaan met onze grondstoffen. Maar hoe doe je dat? Als bedrijf, als burger, als gemeente? Met het beantwoorden van deze vragen ga ik graag aan de slag. Een deel van de oplossing ligt naar mijn idee in het ‘verminderen van gedoe'. Gedoe dat het gewenste gedrag bemoeilijkt. Dus niet verwachten van mensen dat ze gaan lopen met verschillende afvalstromen, dat ze schaarse ruimte in huis of in hun bedrijf gaan opofferen aan afvalopslag. Zowel bij bedrijven als bij huishoudens (met name in de hoogbouw) is hier nog een weg te gaan. Bij het vinden van deze weg kan ik helpen.

 • Op het gebied van afvalmanagement zijn dit voorbeelden van projecten waar ik aan werk / gewerkt heb:
 • VANG-adviseur: gemeenten ondersteunen met voorbereiden/ontwikkelen grondstoffenbeleid zoals sparren, opdrachtgever adviesbureaus, presentaties in gemeenteraden, kennismakelaar (2015-heden)
 • Bijdragen leveren aan gemeentelijke afvalbeleidsplannen (2014-heden)
 • Verzorgen onderdeel ‘afval’ in cursus duurzaamheid (2020)
 • Voorbereiden inzet ‘GFT-teams’ die burgers aansporen tot en ondersteunen bij meer en betere GFT-inzameling (2019)
 • Verkenning mogelijkheden lokale broodvergister (2017)
 • Ondersteunen begeleidingscommissie aanbesteding inzameling/verwerking gemeentelijk bedrijfsafval zoals afval van buurthuizen, sporthallen (2017)
 • Omgaan met huishoudelijke afvalstromen in nieuwbouwgebied Buiksloterham (2015-2016)
 • MIJNwijk Arnhem, Nijmegen (2015-2017)
 • Verkenning inzameling/verwerking swill in horeca-gebied (2015-2016)
 • Benchmark Schoon (2014)

Terug naar het overzicht